Message from the Chair

The New Zealand Infrastructure Commission/Te Waihanga was established to help New Zealand get the quality infrastructure investment it needs.

By lifting infrastructure planning and delivery to a more strategic level, we aim to improve New Zealand’s long-term economic performance, social wellbeing and environmental outcomes. The past year has focused on our establishment – both internally and within the infrastructure sector. Te Waihanga has now been established.

Since its formation in September 2019, significant progress has been made, and the Board is confident that Te Waihanga is building the necessary foundations to deliver the 30-year Strategy, which will be presented to Parliament in late 2021.

This first Annual Report details Te Waihanga's key activities and successes to date. I am pleased we have been able to provide advice to central and local government on numerous infrastructure issues, including procurement and delivery. 

We have also made submissions on a range of legislation, from the Resource Management Reform Bill to the Infrastructure Funding and Finance Bill.

We have a high aspiration that our Infrastructure Pipeline will make a valuable contribution to the view of near-term infrastructure projects, providing greater certainty to the market and helping to identify opportunities for collaboration across sectors. However, as it has been for all other New Zealand organisations, the COVID-19 pandemic has affected our timeline and plans, as well as the way we have been able to engage. Many infrastructure projects featured in the Pipeline have had their timeframes revised. We have been supporting the Government’s COVID-19 response as a member of both the Construction Sector Accord (providing advice on contracts and procurement) and the Infrastructure Industry Reference Group, created to identify shovel-ready projects valued at more than $10 million. Nonetheless, Te Waihanga's focus remains on developing the 30-year Strategy for New Zealand’s infrastructure and tracking the three to five-year Infrastructure Pipeline.

On behalf of the Board, I would like to thank all Te Waihanga staff for helping to shape the organisation in its early stages and enabling us to commence operations from our own office from December 2019. The organisation has been resourcing up (as at 30 June, we have 22.1 full-time equivalent employees) and continues to grow.  Our current Chief Executive, Ross Copland, commenced work on 29 June, and his leadership will be instrumental in taking Te Waihanga to the next stage.

New Zealand’s slow approval process and high construction costs mean we lag behind other comparable economies with regard to infrastructure and productivity.  Doing this better should improve our social, economic and environmental outcomes. Through working with others, understanding their needs and building broad consensus we hope Te Waihanga will be able to improve our record of infrastructure for a thriving New Zealand. 

Dr Alan Bollard CNZM

Board Chair

1 December 2020

He pānui nā te Heamana

I whakatūria a Te Waihanga hei āwhina i Aotearoa ki te whiwhi pūtea whakangao mō te hanganga kounga e matea ana e te motu nei. Mā te hiki ake i te kounga ki taumata whai tikanga kē ake mō te whakamahere hanganga me te whakatū hanganga, e whai nei mātou ki te whakapai ake i te whakatutukitanga ōhanga pae tawhiti a Aotearoa, me ana whakaputanga oranga tonutanga ā-pāpori, ā-taiao anō hoki. I te tau kua hori ake nei kua aro kē mātou ki tō mātou whakapūmautanga – i roto, i waho anō hoki i te rāngai hanganga.

Kua whakapūmautia a Te Waihanga ināianei. Nō tana whakaritenga i te Mahuru i te tau 2019, he nui ngā mahi i tutuki ai, ā, e ngākau māia ana te Poari e whakatakoto ana a Te Waihanga i ngā tūāpapa e matea ana e tutuki ai te Rautaki 30-tau, ā, ka whakatakotoria taua rautaki anō ki te Whare Pāremata i te paunga o te tau 2021.

E āta arohaehae te Pūrongo ā-Tau i ngā mahi me ngā angitutanga ā mohoa nei. E harikoa nei ahau e hia nei ngā wā kua āhei i a mātou te whakatakoto whakaaro mō ngā take hanganga me te kaitaonga me te whakatutuki mahi ki ngā kāwanatanga ā-rohe, ā-motu anō hoki. Kua whakatakoto tāpaenga anō hoki mātou mō te tini o ngā hanganga ture, pērā i te ture Resource Management Reform Bill tae atu ki te ture Infrastructure Funding and Finance Bill.

Ko tō mātou wawata nui ka riro tō mātou Maramataka Hanganga hei āwhina i te tirohanga o ngā kaupapa hanganga pae tata, mā te whakakaha ake i te taunaki ki te mākete me te tautohu anō hoki i ngā āheinga mō te mahi ngātahi i roto i ngā rāngai. He ahakoa, pērā i ērā atu o ngā whakahaere huri noa i Aotearoa, kua pāngia tā mātou rārangi wā me ā mātou mahere e te Mate KOWHEORI-19, me te āhua anō hoki o tō mātou āhei ki te kōrero kanohi ki te kanohi. He tini ngā kaupapa hanganga i te Maramataka kua mate kia tīnihia ngā angawā. Kua tautoko matou i te urupare a te Kāwanatanga ki te Mate KOWHEORI-19 hei mema o te Construction Sector Accord (e whakatakoto whakaaro ana mō ngā kirimana me te whakahaere kaitaonga) me te Infrastructure Industry Reference Group, he mea hanga ki te tautohu i ngā kaupapa hāpara-rite e uaratia ana ki kō atu i te 10 miriona tāra. He ahakoa rā, e ū tonu ana te aronga o Te Waihanga ki te whakawhanake i te Rautaki 30-tau mō te hanganga o Aotearoa me te whai i te Maramataka Hanganga toru ki te rima tau te roa.

Hei upoko o te Poari, e mihi atu nei au ki ngā kaimahi Te Waihanga katoa i tā rātou āwhina ki te hanga i te whakahaere i tōna tamarikitanga me te whakaahei i a mātou ki te tīmata i ngā mahi i tō mātou ake tari nō te Hakihea i te tau 2019. Kua kimi rauemi te whakahaere (i te rā 30 o Pipiri, e 22.1 kaimahi tūturu rite ā mātou), ā, e whanake tonu ana. I tīmata tō mātou Tāhūhū Rangapū mōhoa nei, a Ross Copland, i te 29 o Pipiri, ā, ka whakaaweawetia a Te Waihanga e tōna kaiārahitanga ki te eke ki kōeke kē ake.

Nō te pōturitanga o te tukanga whakaae a Aotearoa, me te nui anō hoki o ngā utu hanganga, e autō ana tātou i ērā atu ōhanga e ōrite ana te korahi mō te taha ki te hanganga me te whakaputaranga. Mehemea ka pai ake tēnei tūāhua, ka piki ake ngā whakaputanga ā-pāpori, ā-ōhanga, ā-taiao anō hoki. Mā te mahi ngātahi ki ētahi atu, me te whai mārama ki ō rātou hiahia, me te whakakotahi i ngā whakaaro, ko tō mātou wawata mā Te Waihanga hei whakapai ake i tā mātou rīkoata hanganga mō tētahi Aotearoa e ora rawa atu ana.

Dr Alan Bollard CNZM

Heamana o te Poari

1 Hakihea 2020